Дневник

Publisistin yeni kitabı

2016-04-26


 O, kitabına, müəllifin təbirincə desək, “daim axtarış- da olub öyrənən, sənətinin bilicisi olub sevilən, işıqlı və parlaq həyatlarının nurunu başqalarına ötürməyi bacaran ziyalılar” haqqında oçerk və xatirələrini daxil etmişdir.

     Adlı-sanlı şair Musa Yaqubun ön söz yazdığı kitab publisist Nürəddin Babayev, şair Nüsrət Kəsəmətli, yazıçı-jurnalist Sədaqət Kərimova, poliqrafçı Allahverdi Məmmədov və başqalarının həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur.


Сайт сделан в A2Studio