Блог

Ürəyimiz də belədir


Bağın bağ olması üçün gərək vaxtaşırı olaraq onu alaqlardan təmizləyəsən. 
Ürəyimiz də belədir. Orada çiçək bitirən, bar yetirən hisslərlə yanaşı, alaq cücərdən hisslər də doğulur: etinasızlıq, biganəlik, laqeydlik kimi. İmkan versən, onlar qol-budaq atıb paxıllığa, sonra isə ədavətə çevrilə bilər. Ona görə də bağ-bağatımız kimi qəlbimizə də əl gəzdirməli, orada baş qaldırmaq istəyən alaqları dartıb çıxarmalıyıq: qəlb bağımızın çiçək açımını, bar tutumunu qorumaq üçün.


Сайт сделан в A2Studio